Faculty

Shuhua Yang

Updated:2019-05-09 11:14  By:R

Shuhua Yang

Shuhua Yang


景德镇陶瓷艺术研究院—艺术委员会主任.原副院长
中国工艺美术大师
国家二级教授
景德镇市书协副主席
景德镇书法协会副主席
景德镇市美术家协会常务理事
景德镇市书画院副院长
ARTWORKS


Shuhua Yang

Shuhua Yang